Velkommen til Veterandampskibet  

Alle S/S Bjørn sejladser er aflyst for 2021, da skibet skal have ny kedel. Men ...

Skibet er åbent for besøgende hver tirsdag og torsdag kl. 9-12 på Værftspladsen ved Kulturværftet, 3000 Helsingør.

Seneste nyheder

Der ligger referat af bestyrelsesmøde 11/1 2022 og pr. møde 18/1 2022. under medlemmer, klubben. ...

Så er Bjørn kommet på land i Gilleleje. Det skulle have været på fredag, men på grund af vejrudsigten blev det fremrykket ...

Skibet ligger fortsat i Gilleleje, Der er nu lagt overdækning over hullet hvor den gamle kedel er taget ud, og Br. Petersen ...

I sidste uge blev den nye kedel trykprøvet i Ålborg. Den blev testet med 21 bar. Det er næsten det dobbelte af ...

Bjørn er jo slæbt til Gilleleje, hvor vi venter på at den nye kedel kommer. Den skulle være i Gilleleje her sidst ...

September er gået med forberedelse af slæbet til Gilleleje i oktober. Jollerne og daviderne er taget ned og fragtet til remissen. Der ...

Veteranskibet S/S Bjørn har i mange år haft dampen oppe som trofast isbryder og bugserbåd.

Skibet repræsenterer en ca. 100-årig epoke i dansk skibsfarts- og værftshistorie, nemlig tiden mellem sejlskibene og de moderne motorskibe.

S/S Bjørn blev bygget i 1908 og leveret til Randers havnevæsen 1909, hvor den tjente som bugserbåd og isbryder. Den var i funktion indtil 1981, hvor Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, overtog S/S Bjørn for 72 kroner, én krone for hvert aktivt år, under forudsætning af, at skibet blev restaureret.

Foreningen havde da 2 skibe: S/S Skelskør og S/S Bjørn. Bjørn blev i 1998 erklæret for et særligt bevaringsværdigt skib af Skibsbevaringsfonden, og i 2001 udskiltes Dansk Veteranskibsklub  S/S Bjørn fra den oprindelige forening som en selvstændig forening med egen økonomi.

Restaureringen, for at bringe den tidligere isbryder og slæbebåd tilbage til sin oprindelse som kulfyret dampskib, er blevet foretaget igennem snart tre årtier af "Bjørnebanden". Den  består af flere generationer af tidligere søfolk og værftsarbejdere, smede, skibsbyggere, riggere, skibsingeniører, 

maskinmestre med flere. Fællesnævneren er en erfaring med søfart eller skibsproduktion på et tidspunkt i arbejdslivet.

At finde tilbage til skibets oprindelige udrustning, at genskabe skrog, maskine, kedel og aptering så tæt på dets oprindelse har krævet håndværksmæssige færdigheder, som der ikke har været brug for længe. Renoveringen af Bjørn har gjort sådanne færdigheder nødvendige igen, og dermed har folkene bag Bjørn gjort restaureringen til levende industrihistorie.

Bjørn i billeder

Bjørn i video

Veteranskibet S/S Bjørn

Kajplads Kulturværftet
3000 Helsingør

VÆRKSTED Grønnehavevej 28, Lokalbanens remise

Formand: Børge Østergaard
EMAIL: formand@ss-bjoern.dk
Tel: 93 90 00 25
CVR: 26877067