Velkommen til Veterandampskibet  

S/S Bjørn og besætning glæder sig til at genoptage rundvisninger og sejladser fra foråret 2022, når skibet er helt igennem sin igangværende kedeludskiftning.

Skibet er åbent for besøgende hver tirsdag og torsdag kl. 9-12 på Værftspladsen ved Kulturværftet, 3000 Helsingør.

Seneste nyheder

Bjørn har sejlet med turister i juli. Fra den 17. til 31 har Bjørn ligget i Hundested. De høje kulpriser gør dog ...

Man kan købe vand, øl, vin. og kaffe. Man kan betale med mobilepay og kontanter. Vi tager ikke imod kort. ...

Bjørn sejler og har været ude på sine første to ture. Jollerne og daviderne er kommet ombord. Dækket har fået en ordentlig ...

Bjørn er hjemme i Helsingør igen. I løbet af maj er kedlen blevet prøveopfyret, og Bjørn er gjort sejlklar igen. I går ...

Der har været kraftig aktivitet på Bjørn i april måned. Brd. Petersen har forbundet alle rør og ventiler. Snart kommer søfartsstyrelsen for ...

Her i marts males der stadig i værkstedet. I Gilleleje er kedelcasingen atter monteret og svejset fast. Røgoptrækket er monteret. Det hele ...

Veteranskibet S/S Bjørn har i mange år haft dampen oppe som trofast isbryder og bugserbåd.

Skibet repræsenterer en ca. 100-årig epoke i dansk skibsfarts- og værftshistorie, nemlig tiden mellem sejlskibene og de moderne motorskibe.

S/S Bjørn blev bygget i 1908 og leveret til Randers havnevæsen 1909, hvor den tjente som bugserbåd og isbryder. Den var i funktion indtil 1981, hvor Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, overtog S/S Bjørn for 72 kroner, én krone for hvert aktivt år, under forudsætning af, at skibet blev restaureret.

Foreningen havde da 2 skibe: S/S Skelskør og S/S Bjørn. Bjørn blev i 1998 erklæret for et særligt bevaringsværdigt skib af Skibsbevaringsfonden, og i 2001 udskiltes Dansk Veteranskibsklub  S/S Bjørn fra den oprindelige forening som en selvstændig forening med egen økonomi.

Restaureringen, for at bringe den tidligere isbryder og slæbebåd tilbage til sin oprindelse som kulfyret dampskib, er blevet foretaget igennem snart tre årtier af "Bjørnebanden". Den  består af flere generationer af tidligere søfolk og værftsarbejdere, smede, skibsbyggere, riggere, skibsingeniører, 

maskinmestre med flere. Fællesnævneren er en erfaring med søfart eller skibsproduktion på et tidspunkt i arbejdslivet.

At finde tilbage til skibets oprindelige udrustning, at genskabe skrog, maskine, kedel og aptering så tæt på dets oprindelse har krævet håndværksmæssige færdigheder, som der ikke har været brug for længe. Renoveringen af Bjørn har gjort sådanne færdigheder nødvendige igen, og dermed har folkene bag Bjørn gjort restaureringen til levende industrihistorie.

Bjørn i billeder

Bjørn i video

Veteranskibet S/S Bjørn

Kajplads Kulturværftet
3000 Helsingør

VÆRKSTED Grønnehavevej 28, Lokalbanens remise

Formand: Jochen Vom Braucke
EMAIL: formand@ss-bjoern.dk
Tel: 20 83 41 76
CVR: 26877067