Restaurering_01.jpg
Salon før nedtagning


Restaurering_02.jpgrejsen

til/fra Skagen. Han har copyright på disse fotos.

Samtidig med at skibet var på værft i Skagen arbejdede man
også med Randers Tandhjul for at få fremstillet et nyt bronzetandhjul
til styremaskinen.

En model af tandhjulet blev udført og et emne støbt på et
metalstøberi.

Desværre afgik den person på Randers Tandhjul, som skulle have
stået for fremstillingen af dette tandhjul ved døden. (Tandhjulet var
med en modul, som nu ikke bruges mere).

Emnet, resterende tandhjul, snekke, samt tegning blev
afleveret på Randers Tandhjul.

Efter lidt snak indvilgede Randers Tandhjul i at bearbejde
tandhjulet, men der skulle først fremstilles en valse-fræser. (de gamle
tandhjulsfræsemaskiner, hvor man fræste eet tandhjul ad gangen, var nu
kasserede eller sat på museum).

Ved påsketid 2008 kom der så besked fra en
tysk producent af tandhjulsfræsere, at man kunne fremstille den ønskede
fræser. Så nu (1. maj 2008) venter vi på at få fræseren leveret til
Randers Tandhjul og få tandhjulet bearbejdet.

Medens skibet var i Skagen blev der også bukket
lønningslister, repareret og lakeret “træværk” m.m.

Da skibet kom tilbage fra værft fortsatte arbejdet.

Snedkerne er i fuld gang med at genopsætte aptering for og
agter.

Der er fremstillet nye damprør i stål, hvor det var mest
praktisk (og hvor de manglede).

Alle oprindelige (undtagen hoveddamprøret til hovedmaskinen)
var kobberrør. Men det er upraktisk, da Søfartsstyrelsen har krav til
at kraftdamprør i kobber skal nedtages, afisoleres og udglødes hvert 4
år. Dette extra arbejde slipper vi for, ved at udføre kraftdamprør i
stål.

Det er så meningen, at resterende damprør i kobber udskiftes
med stålrør i årene fremover.

Kedlen er netop klargjort til at få den gamle isolering
(asbestholdig) fjernet her i maj 2008 .

Når isoleringen er fjernet, skal kedlen synes og trykprøves
under overværelse af Søfartsstyrelsen.
(Så kan Søfartssstyrelsen ikke komme om et par år og kræve isoleringen
fjernet for syn.)

 • Derefter skal kedlen isoleres på ny.
 • Alle damprør skal så også isoleres på ny.
 • Endvidere bliver dørken foran kedlen (fyrpladsen)
  færdiggjort (er hævet).
 • Ankerspil og capstan er under montage.
 • Endvidere mangler der nu hele elsystemet, som skal opsættes
  samtidig med at apteringen opsættes. Elsystemet er ved at blive
  forberedt.
 • Kulkasser skal færdiggøres.
 • Damppumper, hovedmaskine samt lysmaskine skal åbnes og
  kontrolleres.
 • Styremaskine skal monteres (når vi får tandhjulet).
 • Styrehus opsættes.
 • Kædetræk mellem styremaskine og ror skal monteres.
  Ror-kvadrant skal monteres forinden.
 • Maskintelegraf, smøreapparater samt manometre skal monteres.
 • Mast og lanterner skal monteres.
 • Solsejlsstøtter og solsejl skal opsættes.
 • Redningsbåd og jolle skal opsættes.

Der var også lagt et sæt davider til styrbord jolle
(redningsbåd) i pakhuset i Københavns Frihavn. Desværre blev det
opdaget på et tidspunkt, at dette sæt var stjålet, så nye davider skal
fremstilles.

Funktionsprøver af alt maskineri ved kaj og på prøvetur.

S/S “Bjørn” skal være sejlklar til august 2009,
da det skal deltage i byfest i Randers.

Veteranskibet S/S Bjørn

Kajplads Kulturværftet
3000 Helsingør

VÆRKSTED Grønnehavevej 28, Lokalbanens remise

Formand: Jochen Vom Braucke
EMAIL: formand@ss-bjoern.dk
Tel: 20 83 41 76
CVR: 26877067