Restaurering_01.jpg
Salon før nedtagning


Restaurering_02.jpg
Restaurering_03.jpg
Agterpeak åbnet


Restaurering_04.jpg
Forpeak før renovering


Restaurering_05.jpg
Nitning af ny skanseklædning


Restaurering_06.jpg
Nyt trædæk pålægges


Restaurering_07.jpg
Tærede bundstokke i forskib


Restaurering_08.jpg
Klædning udskiftes i forskib


Restaurering_09.jpg
Apteringsrum efter renovering


Restaurering_10.jpg
Forpeak efter renovering

S/S “Bjørn” blev jo overtaget i 1981 og
forsejlet til Snedkergraven (Holmen) i København.

I de første år skete der ikke ret meget ombord.

I 1984 blev skibet dokket på Orlogsværftet.
Der blev udført hovedsyn med propelakseltræk. Ror blev nedtaget og
kontrolleret. Sø- og overbordventiler blev overhalet, samt ankerkæde
slænget og kontrolmålt. Styrehus afmonteret.
I 1986 blev styremaskinen taget iland på Orlogsværftets værksted for
overhaling og returneret.

Skibets rat forsvandt.

Ultimo 1987 blev det opdaget, at
bronze-tandhjulet (snekkehjulet) i styremaskinen manglede. På
Orlogsværftet havde man samlet styremaskinen uden bronze-tandhjulet.
Tandhjulet kunne ikke findes på værftet (solgt til metalhandler for øl
?).

Styremaskinen blev taget hjem til Ib Debel Jensen (død forår
2008) for overhaling, da det ikke var samlet korrekt – selv uden
manglende tandhjul.

I 1988 blev ror-kvadranten overhalet (kun
den oprindelige “rorpind” er bevaret i kvadranten).

I 1989 påbegyndte man at fjerne
brændolietanke og rør til kedel-brændere, da kedelanlægget jo skulle
tilbageføres til kulfyring og ikke oliefyring.

Den forreste olietank i bagbord side bibeholdes, da den
fremover skal bruges som miljøtank (toilet-tank).

Skibet blev igen doksat på Orlogsværftet for hovedsyn – som
tidligere beskrevet.

Automatisk lænsepumpe med alarm blev monteret i maskinrum.

Nyt rat blev fremstillet.

I 1990 og 1991 blev der kun udført
“småtterier” ombord, da man i foreningen koncentrerede sig om at få S/S
“Skjelskør” færdig og søklar.

I 1992 blev skibet forhalet til Søminegraven.

Man begyndte at udskifte tæret skanseklædning, tæret skibsside
over / ved fenderliste og i kabys etc.
Stævnskinnen, der havde fået et alvorligt tryk før overtagelsen blev
afmonteret fra ½ meter over vandlinien til top, rettet og genmonteret.

I 1998 blev skibet forhalet til Lynetten.

Nogle ting blev anbragt i et pakhus i Frihavnen.

I 1999 blev de 3 olietanke fjernet,
hvorefter skibet blev forhalet til Helsingør.

I Helsingør fik man stillet et værkstedslokale, samt
frokoststue, omklædningsrum samt toilet til rådighed i det tidligere
Helsingør Værft´s bygning 12. Man fik også noget plads i bygning 13 til
opbevaring.
Samtidig med forhalingen til Helsingør blev ankerspillet totalt
adskilt, overhalet og samlet igen.

I 2000 blev S/S “Bjørn” overtaget af “Dansk
Veteranskibsklub S/S Bjørn”.

Man fortsatte med at udskifte tæret skanseklædning og tæret
skibsside.

Træ på styrehusdæk fjernet, stål udskiftet / fornyet i
nødvendig omfang. Nyt trædæk pålagt.

Aptering for og agter nedtaget og sat på lager.

Hovedtavle nedtaget (2003).

Trædæk (hoveddæk) fjernet, stål under trædæk udskiftet /
fornyet i nødvendig omfang.

Nyt trædæk blev lagt af Gilleleje Bådeværft 2006/2007.

Skibet blev klargjort til slæbning, og blev slæbt til
Karstensens Skibsværft i Skagen i april 2007.

Skibet blev beddingssat for udskiftning af nogle bundplader
samt bundstokke og spanter m.m. Overslaget lød på ca. 640.000 Kr.

Desværre var tæringen i skroget nu noget mere fremskredet, så
der blev udskiftet næsten 50 m2 skibsside og bund, samt en hel del
bundstokke, spanter, dele af vandtætte skotter samt nogle rør. Så
regningen endte på ca. 2,5 mill. Kr. Det var en “hård nød” at sluge,
men skibet skulle jo være fuldt forsvarligt og i orden, så der var
ingen vej udenom.

Under værftsopholdet blev der også trukket propelleraksel og
nedtaget ror.

Da rorstammen var vredet og skæv (en gammel skade fra før
skibet blev overtaget), blev det besluttet at udskifte den øverste del
af rorstammen, da den også var slidt skævt.

Skibet blev sandblæst i for- og agterpeak, kædekasserum,
forreste – og agterste apteringsrum, samt udvendigt.
Efter skrogreparation blev skroget malet udvendigt, incl.
skanseklædning, samt i for- og agterpeak, kædekasserum, samt i forreste
– og agterste apteringsrum.

Desværre var man jo, som nævnt under “Historie 1981 – 2008
blev opsagt til fraflytning af lokalerne på Helsingør værft til 1.
oktober 2007. Heldigvis fik man i sidste øjeblik nye lokaler i
Lokalbanens remise på Grønnehavevej i Helsingør, så ultimo september /
primo oktober flyttede man værksted.

Midt i al dette flytterod kom skibet tilbage til Helsingør
primo oktober 2007.

Skibet blev slæbt til værft og hjem fra værft af Svitzer´s
slæbebåde. Redaktør John Bech tog nogle fine fotos af rejsen
til/fra Skagen. Han har copyright på disse fotos.

Samtidig med at skibet var på værft i Skagen arbejdede man
også med Randers Tandhjul for at få fremstillet et nyt bronzetandhjul
til styremaskinen.

En model af tandhjulet blev udført og et emne støbt på et
metalstøberi.

Desværre afgik den person på Randers Tandhjul, som skulle have
stået for fremstillingen af dette tandhjul ved døden. (Tandhjulet var
med en modul, som nu ikke bruges mere).

Emnet, resterende tandhjul, snekke, samt tegning blev
afleveret på Randers Tandhjul.

Efter lidt snak indvilgede Randers Tandhjul i at bearbejde
tandhjulet, men der skulle først fremstilles en valse-fræser. (de gamle
tandhjulsfræsemaskiner, hvor man fræste eet tandhjul ad gangen, var nu
kasserede eller sat på museum).

Ved påsketid 2008 kom der så besked fra en
tysk producent af tandhjulsfræsere, at man kunne fremstille den ønskede
fræser. Så nu (1. maj 2008) venter vi på at få fræseren leveret til
Randers Tandhjul og få tandhjulet bearbejdet.

Medens skibet var i Skagen blev der også bukket
lønningslister, repareret og lakeret “træværk” m.m.

Da skibet kom tilbage fra værft fortsatte arbejdet.

Snedkerne er i fuld gang med at genopsætte aptering for og
agter.

Der er fremstillet nye damprør i stål, hvor det var mest
praktisk (og hvor de manglede).

Alle oprindelige (undtagen hoveddamprøret til hovedmaskinen)
var kobberrør. Men det er upraktisk, da Søfartsstyrelsen har krav til
at kraftdamprør i kobber skal nedtages, afisoleres og udglødes hvert 4
år. Dette extra arbejde slipper vi for, ved at udføre kraftdamprør i
stål.

Det er så meningen, at resterende damprør i kobber udskiftes
med stålrør i årene fremover.

Kedlen er netop klargjort til at få den gamle isolering
(asbestholdig) fjernet her i maj 2008 .

Når isoleringen er fjernet, skal kedlen synes og trykprøves
under overværelse af Søfartsstyrelsen.
(Så kan Søfartssstyrelsen ikke komme om et par år og kræve isoleringen
fjernet for syn.)

 • Derefter skal kedlen isoleres på ny.
 • Alle damprør skal så også isoleres på ny.
 • Endvidere bliver dørken foran kedlen (fyrpladsen)
  færdiggjort (er hævet).
 • Ankerspil og capstan er under montage.
 • Endvidere mangler der nu hele elsystemet, som skal opsættes
  samtidig med at apteringen opsættes. Elsystemet er ved at blive
  forberedt.
 • Kulkasser skal færdiggøres.
 • Damppumper, hovedmaskine samt lysmaskine skal åbnes og
  kontrolleres.
 • Styremaskine skal monteres (når vi får tandhjulet).
 • Styrehus opsættes.
 • Kædetræk mellem styremaskine og ror skal monteres.
  Ror-kvadrant skal monteres forinden.
 • Maskintelegraf, smøreapparater samt manometre skal monteres.
 • Mast og lanterner skal monteres.
 • Solsejlsstøtter og solsejl skal opsættes.
 • Redningsbåd og jolle skal opsættes.

Der var også lagt et sæt davider til styrbord jolle
(redningsbåd) i pakhuset i Københavns Frihavn. Desværre blev det
opdaget på et tidspunkt, at dette sæt var stjålet, så nye davider skal
fremstilles.

Funktionsprøver af alt maskineri ved kaj og på prøvetur.

S/S “Bjørn” skal være sejlklar til august 2009,
da det skal deltage i byfest i Randers.

Veteranskibet S/S Bjørn

Kajplads Kulturværftet
3000 Helsingør

VÆRKSTED Grønnehavevej 28, Lokalbanens remise

Formand: Jochen Vom Braucke
EMAIL: formand@ss-bjoern.dk
Tel: 20 83 41 76
CVR: 26877067