Helsingør d. 31-10-2018

På Bedding i Gilleleje.

Efter en sommer med chartersejladser og turistsejladser i Hundested og i Randers sluttede sæsonen også i år med turen til Gilleleje først i oktober. Søndag d. 30. september kl. 12.00 afgik vi fra Helsingør i godt vejr med sydlig frisk vind og 28 passagerer om bord. Det var en smuk tur med udsigt til Kronborg, Hellebæk kirke og Klædefabrikken i Ålsgårde samt, og ikke at forglemme, det nyrestaurerede Nakkehoved Fyr. Nils var skipper og svingede fint ind i Gilleje havn og lagde til lige ud for beddingen.

Mandag d. 1. oktober var beddingen reserveret til Bjørn, og spændte så vi om morgenen havnefogeden og hans folk arbejde i stærk blæst med at få placeret skibet lige på beddingen. Til sidst lykkedes det, og Bjørn kom langsomt ud af vandet med intakte zinkklodser og kun beskedent begroet, hvilket nok skal ses i lyset af, at den i en uge i august havde sejlet i ferskvand under besøget i Randers.

Søfartsstyrelsen (SF) havde meldt besøg om tirsdagen, så mandagen gik med at klargøre skib, maskine og ventiler til besøget, herunder den høje og lave bundsugning samt udblæsningsventilen fra kedlen. Bundpropperne blev taget ud og slam og bundvand skyllet ud. Ved samme lejlighed fik Erik og Preben boret gennem cementen i kædekassen og retableret det dræn med bundprop, der var blevet lukket ved et uheld i Skagen i 2017. Værftet (uvildig part) foretog check af slup i skruelejet og SF efterså ventiler, og at journaler var ført og tidligere påbud effektueret.

Under sommerens ture til Hundested og Randers havde forskellige kaptajner hjulpet os, og nogle foretrækker i snævert farvand (havn eller fjord) at bruge ankeret under vending af skibet. En øvelse vi efterhånden blev ret rutinerede i. Dette havde dog resulteret i slam i kædekassen og en beskidt og rusten ankerkæde.

På beddingen i Gilleleje fik vi nu muligheden for at slænge de 140m ankerkæde. Kæden blev højtryksspulet og mens Peter drejede håndsvinget på ankerspillet og Jan slængede kæden fint i kædekassen, smurte Ole, Tommy og Erling kæden med et beskyttende tjæreagtigt Hempel-produkt.

Bunden blev pletgrundet og smurt med antifouling, sider, lønning, amningsmærker og fribord blev malet op, og til slut blev også skorstenen vasket ned og masten malet. Det var således et smukt nymalet skib, der om søndagen kl. 12.00 satte kursen mod Helsingør og rundede pynten med Kronborg om SB.

Stig

 

 

 


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}