Dansk Veteranskibsklub       S/S ”Bjørn” Stig Sune Andersen, projektlederBaggesensvej 13000 Helsingør   Tlf. 49218531 Mail: sune-buch@kabelmail.dkHjemmeside: www.ss-bjoern.dk

                                                                                                             Helsingør d. 30. januar 2017

Projektets formål og videreførelse.

S/S ”Bjørn” er det eneste tilbageværende dampskib i Danmark med en klassisk 3*exp. Dampmaskine. Som isbryder på Randers fjord fra 1909 til 1981, er skibet navnefader og rollemodel for senere danske isbrydere og derfor højt prioriteret som bevaringsværdigt skib.

Det er formålet at have skibet liggende i Helsingør, efter at det i 2012 blev færdigrestaureret. Her kan det således tjene som reelt nærværende kulturelt minde om Helsingørs tid som center for skibsfart og skibsbygning. Skibet vil derved være en lokal turistattraktion, men endnu mere en eksemplificering af klassisk teknologi frem til midten af det tyvende århundrede og derved basis for aktuel fysik- og teknologiundervisning i folkeskolen samt ved gymnasiale og højere uddannelser. Vi planlægger således at kunne tilbyde undervisnings- og oplevelsesture for studerende og skoleelever, samt naturligvis, for at sikre økonomien, turist og weekendture for foreninger og erhvervsgrupper. 

Gilleleje Bådebyggeri har i dec. 2006 færdiggjort trædækket og i sommeren 2007 var ”Bjørn” på Karstensens Værft i Skagen for at få udskiftet tærede dele i skroget. Skibet er nu tilbage i Helsingør og retableringen af aptering og reinstallation af el- og dæksudrustning er færdig. Af Søfartsstyrelsen har S/S Bjørn fået tilladelse til at sejle med 36 passagerer, hvilket forudsatte en del sikkerhedsudstyr, som ikke var påkrævet da Bjørn blev bygget, men som foreningen måtte installere og naturligvis var nødt til at søge om midler til. I år, 2017 er skibet færdigrestaureret efter i sensommeren 2012 at have været på sin anden jomfrurejse til Randers.

Foreningen, der arbejder sammen med Kulturværftet, M/S Museet for Søfart og Helsingør Tekniske Museum, har søgt Kommune og lokalt erhvervsliv om lokaler og værkstedsplads i Helsingør og omegn, således at drift af S/S Bjørn fra Helsingør Havn kan blive en reel mulighed. I oktober 2007 fik vi tilladelse til at benytte en del af de remiser Lokalbanen har i Helsingør i dag, og vi har efter udflytningen fra Helsingør Værft, fået en god base for vedligeholdelsen af S/S Bjørn. Ved samme lejlighed, i efteråret 2007, slog vi vore aktiviteter og værksted sammen med Hobbyklubben, der havde haft værested i byg. 12. Hobbyklubben havde hidtil været understøttet af LauritzenFonden og var sammen med os opsagt af kommunen i Helsingør Værfts gamle bygninger. 

Foreningens ca. 350 medlemmer er fordelt på støttemedlemmer og på ca. 35 aktive, herunder 7 bestyrelsesmedlemmer. Der arbejdes normalt to gange om ugen tirsdag og torsdag. Medlemmerne er fortrinsvis pensionister, mange med bopæl i Helsingør Kommune, med erhvervsbaggrund inden for søfart og værftsindustri. (Styrmænd, matroser, maskinmestre, blikkenslagere, værktøjsmagere, skibsbyggere, svejsere, skibs-, el- og maskiningeniører samt bådebyggere og en enkelt arkitekt). Også i 2015-16 har vi fået tilgang af pensionister først i tresserne og tilgangen udligner helt afgangen af medlemmer og er med til at vedligeholde et højt aktivitetsniveau. På det sidste har flere aktive søfolk hjulpet os ved sommersejladserne.

Vi ser os selv som et socialt og kulturelt projekt med et almennyttigt formål, baseret på frivilligt arbejde.  

I fremtiden vil vi sejle ture på Øresund, besøge købstæder, deltage i div. damptræf og fremvise det smukke skib. 

For 2013 blev det til en tur til Tall Ship Stævne i Fredericia, Dampf Rundum i Flensborg medio juli samt til Fyn Rundt sidst i juli. I 2014-15 har vi sejlet turister fra Gilleleje og været på besøg i Randers til havne ugen i aug. I 2016 udvidede vi vort repertoire til også at omfatte Hundested, hvilket var en stor succes.

Vi er derfor interesserede i aktive- og støttemedlemmer samt i kontakt til erhverv og foreninger, der kunne tænke sig at sponsorere vores veteranskibsprojekt. 

Stig S. Andersen


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}