PLANLAGTE REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDSARBEJDER I VINTEREN 2017/18

Dokumentation for det udførte arbejde findes ved at klikke på reg. no. i venstre spalte.

 

Prioritet.

 

Reg.no.

 

Emne:

Udføres af/

Ansvarlig for

Arbejde.

 

Arbejdets art.

 

Status/

Udført

 

M01

 

Kedelrør;røgsiden.

 Besætning 

Rense kedelrør

Udført

03/08/17

 

M02

 

Nødbrandpumpe,sugeslange.

 Besætning 

Nye slanger.

Udført

03/08/17

 

M03

 

Smøretragte hvm. Krydshoveder.

 

MK

 

Fremstille manglende riste (3 stk)

Udført

31/08/17

 

M04

 

Lænsesystem

 EL/EB 

Montere nyindkøbt elektrisk lænsepumpe

Udført

29/08/17

 

M05

 

Hydroforsystem

 

CJ

 

Montere ny gummisæk i hydrifortank.

Udført

10/08/17

 

M06

 

Forreste hovedleje,Hvm.

 

AA

 

Åbnet hovedleje for inspektion.

Udført

08/08/17

 

M07

 

Rørbøjler

 

MK

 

Reparere rørbøjle for kondensatrør,lysmaskine.

Udført

29/08/17

 

M08

 

Sikkerhedsventil,almenpumpe.

 SSØ 

Reparere gennemtæret rør.

Udført

22/08/17

 1.prioritet

M09

 

Kedel,fødevandsventiler.

 

MJ/Værksted/MK/CW

 

Overhale SB ventil og afspærringsventil.

 Udført 19/04/18
 1.prioritet

M10

Luft-/Vacum pumpe Hvm.

 

 CW/MK/EBÅbnes for inspektion/ventiler overhales.

 

 Udført

15-02-18

 

 1.prioritet

M11

 

Luft-/Vacum pumpe Hvm.

 CW/MK/EB 

Lækage i bunden af pumpehus udbedres.

 Udført

19/04/18

 1.prioritet

M12

 

Røglemme på kedel (2 stk)

 SSØ/SH/PP/SigAADefekte vridere repareres.Varmeskjold skiftes.

 

 Udført 

24/04/18

 

M13

Overbordventil for hvm lænsepumper

(agterste)

 MK/CW 

Afmontere og overhale ventil.

Udført 

10/04/18

 

M14

Sikkerhedsventiler for kondensator og

Lysmaskine.

 EB 

Testes for korrekt åbningstryk.

Udført.

10/09/17

 

M15

 

Sikkerhedsventiler hvm.

 EB/HWT 

Testes for korrekt åbningstryk. (6 stk)

 Ikke påbegyndt
 

M16

 

Capstan.

Capstan eftergås for slidtage i bevægende dele.Pakflade for smørekop overhales.Hele unitten bringes til værksted.

 

 Ikke påbegyndt.
 

M17

 

Servomotor for gangskiftning hvm.

 MK/EB/HWT 

Kontrollere-/skifte plejlstangslejer og skifte pakdåse.

 Ikke påbegyndt.

 

 

 

M18

Afstivning af dørk mellem hovedmotor

Og almenpumpe.

 SSØUdskifte gennemtæret afstivning mellem spant og vinkeljerns=

ramme for maskindørk.

 Udført 17/04
 

M19

Ca. 1,5m2 skibsside under almenpumpe.

 

 

EL

Måling af pladetykkelse. Udført.

03/10/17

 

M20

Hovedmotor,lysmaskine og

Pumper rengøres for olie og snavs.

Udføres af

besætning

 

De nævnte komponenter friskes op med ny maling.

 

M21

Bunden under kedel,maskindørk og

hovedmaskine renses for aske og slam.

Udføres af

Besætning.

Efter oprensning med skovle højtrykspules maskingraven.  (ikke muligt at udføre arbejdet tilfredsetillende da højtryksspulere

Arbejdet udføres i Gilleje mens bundpropperne er afmonteret.       er for kraftig)

 Udført.

04/10/17

 

M22

2 lænseledninger i maskinrum.

 

 ERIK Fjerne monteret net på sugeledning. Udført

05/10/17

 

M23

 

Påslip dampventil.

MK/FJ                                                                                                      Dæksel fjernet;observeret revne i huset ved øverste,højre gevindtap.

Reparere lækage på 1 gevindtap.                                           Skal repareres til efteråret.

 Inspiceret.
 

M24

 

Hydroforsystem

 EL 

Installere vandhane i maskinrum.

 Udført 03/04.
 

M25

 

Lastvandsalarmer.

 

CJ

 

Installere lastvandsalarmer.

 

Igang

 

M26

Ankerspil;spilkopper.

 

 SSAMontere skærme så trosser ikke kommer i klemme mellem kop

Og stativ.

 

 Ikke udført.
 

M27

 

LEJDER TIL BROEN.

 Børge 

MONTERE BØRNEGELÆNDER PÅ SCEPTERE.

 

Igang

 

M28

 

ASKESPANDE

 

FREMSTILLE OG MONTERE HYLDER PÅ AGTERSKOT.

 Ikke udført.
 

M29

 

APV UDSTYR I MASKINRUM.

 BørgeFREMSTILLE ELLER INDKØBE SKAB HVOR APV UDSTYRET KAN

OPBEVARES SEPARAT.

 Ikke udført.
 

M30

 

ANKERSPIL

 EL 

AFMONTERE BB KRYDSHOVED FOR INSPEKTION.

 Ikke udført.
 

M31

 

Vogn til røgrørsrensningsudstyr.

 Børge/SigA 

Fremstille vogn så udstyret kan holdes samlet.

 ?
 1.prioritet.

M32

 

Sikkerhedsventiler,kedel

 PA/MJTrykprøve ventilerne med luft (9 – 10 bar)

Sæder/kegler overhales hvis der er lækager.

 Udført

10-05-18

 

M33

 

Pres-/vacum ventil på kedel

 

MK

 

Overhal ventilerne (sidder i et hus)

 

Udført 17/10/17

 1.prioritet.

M34

 

Styremaskine-rorvisning,endestop

 FJ/JA/AADampcylindere kontrolleres visuelt/opmåle tolerance.

Endestop skal forbedres og rorvisning justeres.

 Udført 20/04
 1.prioritet.

M35

 

Kontrollere 3 stk hvm hovedlejer.

 

AA/JA/EB

 

Kontrollere overpander og justere spillerum.

 Udført 03/03
 

M36

 

Drænventiler almenpumpe

 JAModificere drænledninger.

 

 Ikke udført

 

M37 

Lysmaskine

 MK/JVB Rense krumtaphus og skifte olie.

Rense som. filtre (2 stk).

Udført. 28/09
 

M38

 

Brandtæppe og nødhjælpskasse i maskinrum.

 

SSØ

 Fremstille og montere beslag på et synligt sted. Udført 30/11
 1.prioritet.

M39

 Kondensator for hovedmaskine.

 

 FJ/HWT  Kappen lækker vand fra revne i bunden på agter kølekammer.

Det skal undersøges om det er muligt at reparere lækagen.

 Udført

04-02-18

 

M40

 Vippearme for tvungen trukne pumper på hovedmaskine.

 

 AA/

 

 De 2 lejer for vippearme åbnes for inspektion.

 

 Udført 15/03
 1.prioritet.

M41

 Kølevandspumpe på hovedmaskine

 

 CW/MK/SigA/EB Løfte pumpestempel fri af huset så det er muligt at inspicere tilstanden i pumpehuset. Udført 20/04
 1.prioritet.

M42

 Trykprøve kedel med vand.

 

 EL/MK/EB Søfartsstyrelsen skal godkende kedlen med 13 bars tryk.

 

 Udført 07/12.
 

M43

 Kedel tømmes for vand og gøres vinterklar.

Kedel gøres forårsklar.

 Maskinbesætning 2 stk mandedæksler afmonteres.Udstyr for ventilation monteres og sættes i drift.

Mandedæksler monteres og der påfyldes vand.

 Udført 03/01

Udført 20/04

 

M44

 Kedelrør renses på røgside.

 

 Maskinbesætning Renses manuelt.

 

 Udført 30/11
 M45 Kedelrør,vandside MK/SigA Kotrollere overflade på øverste kedelrør Udført 12-2017
 M46 Lysmaskine,skærm ?????? ??????
 M47 Montere godkendte kabler til ar
bejdslys i maskinrum.
 CJ/HWT  Ikke udført.
 M48 Åbne og kontrollere 2 tvungen trukne fødevandspumper på hovedmaskine. CW/MK/SigA/EB Se dokumentation. Udført 20/04
 M49 Åbne og kontrollere 2 tvungen trukne lænsepumper på hovedmaskine. CW/MK/SigA/EB Se dokumentation. 

 

Udført 20/04

IKKE PLANLAGTE REPARATIONER OG VEDLIGEHOLDSARBEJDER I 2018.

Prioritet.

 

Reg.no.

 

Emne:

Udføres af/

Ansvarlig for

Arbejde.

 

Arbejdets art.

 

Status/

Udført

 

R01

 

Kedelrør

 

Carsten

 

Proppe læk kedelvandsrør i SB rørsektion

Udført

15-05-18

 

 

R02

 

Fødeventil kedel.

 

MK

 

Fremstille ny kegle til kontraventil i SB fødeventil.

Udført

18-05-18

 

R03

 

Håndpumpe for lænsning i maskinrum.

 

MK

 

Skifte gummimembran.

Udført

14-05-18

 

R04

 

Kedel

 

 

 

Fremstille propper til afblænding af kedelrør(reserver)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Du kan også læse om ...

Sket i april

Sket i april

Indkaldelse til generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}