ref_140921Download ref_140921.docx 1Download ...

Read More

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsenkonstituererdig.2. Drøftelseafgeneralforsamlingen. 3. Eventuelt. Tilstede var: Børge, ...

Read More

Medlemmer januar 2019 First Name,Last Name,Primary EmailHome PhoneMobile ,Work AddressWork CityJob Title001 Frits,Holm Hansen,fhh@hansen.mail.dk45818699,Vibevej 42, ...

Read More

Generalforsamling 2021Budgetforslag 2021Indkaldelse til Generalforsamling 2021Regnskab 2019Regnskab 2018, side 1Regnskab 2018 side 2Generalforsamling 2019 ...

Read More

  Mødereferat bestyrelsesmøde 22. april 2021 Mødereferat bestyrelsesmøde 2. marts 2021 Mødereferat bestyrelsesmøde 11. ...

Read More