På grund af corona er der ændret på arbejdsfordelingen, der er en grænse på 10 personer samlet.

Derfor er der etableret et tirsdags- og et torsdagshold. Begge holder sig inden for de lovlige rammer.

Hakkebrædtet og borde er fragtet til remisen for vinteren.

Der arbejdes på kondensatoren i maskinen. Der er konstateret en revne i godset nederst i styrbords side, revnen skal renses ud og plomberes med kemisk metal.

Mastekraver er fornyet og malet.

Der bankes rust og males bl.a. dæksel til damprør på fordækket.

Omstyring er, efter renovering, monteret på maskinen.

De gæve blånæser har sat julelys og juletræ på Bjørn.

Med den sidste donation fra Velux fonden er vi nu oppe på at råde over kr. 2.130.000 dvs der mangler knap kr. 90.000 og der er ansøgninger ud, så mon ikke vi snar får udløst spændingen.


Du kan også læse om ...

Generalforsamling 2023

Generalforsamling 2023

Sket i februar

Sket i februar
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}