Betjeningsvejledning for afkalkningsanlæg

Grundlaget for denne kortfattet vejledning er tidligere udgivet dokumentation med titlen
”Beskyttelse af kedel på dampskibet SS-Bjørn”


  1. Placering
  2. Anlægsopbygning og komponenter
  3. Handling ved opstart med tom kedel og agterpeak
  4. Handling løbende under påfyldning
  5. Handling ved afslutning
  6. Handling løbende under påfyldning under drift i havn.

Ad 1 Placering
Afkalkningsanlægget står i en sort boks på skibsbroen ved siden af skorstenen i skibets bagbord side. Låget til boksen kan løftes op og sikres med låsearm. Til- og afgangsstudse er ført ud af boksen mod agterskibet.
Anlægget har vi købt hos Kryger Aquacare, fabrikat KINETICO. 


Ad 2 Anlægsopbygning og komponenter
I den sorte boks har vi to ionbytningsbeholder, en tank for den mættede saltopløsning ”brine” samt studse for til og afgang fra anlægget og tilhørende slangeforbindelser til henholdsvis ionbytningstanke, tilledning af postevand og udledning af kalkvand. På afgangsstudsen uden for boksen er monteret en manuel reguleringsventil og et trykmanometer med skala i kg/cm2. (1 Bar = ca. 1 kg/cm2.)
Dertil har vi en lærredsæk med diverse fittings og en æske med indikatorvæske for kalkfrit vand ”DUROGNOST”.


Ad 3 Handling ved opstart med tom kedel og agterpeak

3.1Tilfør ca. 10 kg salttabletter til brinetanken
3.2Fyld i brinetanken postevand indtil vandoverfladen er 10 cm over salttabletterne. Der skal altid være brinevand over salttabletterne. Efterfyld med postevand.
3.3Rør rundt med en pind i salttabletterne
3.4Resten af salttabletterne i posen skal stå i en sort spand ved siden af den sorte boks
3.5Sække med 25 kg salttabletter skal være til rådighed i kædekasserummet
3.6Monter slangerne til henholdsvis til- og afgangsstudse.
3.7Anbring slangen fra afgangsstudsen over rælingen, så vandet føres til havnebassinet
3.8Åben for postevandhanen på kajen og kontroller afgangstrykket på manometeret, der skal være på min. 2 Bar, område 2 – 2,5 Bar.
3.9Juster på afgangsventilen, så dette tryk opretholdes.
3.10 Det afkalkede vand kontrolleres med DUROGNOST indikatorvæske. 1 dråbe i et 10 ml bæger, afmål 5 ml i bægeret og det skal vise irgrøn farve. Anlægget fungerer.
3.11 Monter slangen for afkalket vand til kedlen eller til agterpeaken.
Fyld på med afkalket vand.


Ad 4 Handling løbende under påfyldning
4.1 Løbende kontrolleres, at der produceres afkalket vand med DUROGNOST indikatorvæske.
4.2 Se efter korrekt tryk på manometeret. Når anlægget regenererer, så vil trykket falde til 1,5 Bar og der vil løbe kalkvand ud gennem nedløbsrøret fra broen. Herefter stiger trykket igen til 2 Bar. Dette sørger anlægget for automatisk.


Ad 5 Handling ved afslutning
5.1 Inden der lukkes for postevandhanen på kajen, så skal tilførselslangen for afkalket vand føres ud over rælingen, så vandet kan læbe i havnebassinet i en kort periode.


Ad 6 Handling løbende under påfyldning under drift i havn
6.1 Det er nødvendigt under drift at efterfylde med kalkfrit vand til agterpeaken eller evt. direkte til kedlen. Her følges punkterne 3, 4 og 5 som angivet overnfor.

Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}