Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:

1. Bestyrelsenkonstituererdig.
2. Drøftelseafgeneralforsamlingen. 3. Eventuelt.

Tilstede var: Børge, Tommy, Sigurd, Ole, Søren, Lise og Peter.

Ad. 1:

Bestyrelsen konstituerede sig som følger (der er en kortfattet beskrivelse af arbedsområdet):

Formand:

Børge

Afholdelse af bestyrelsesmøder Kommunikation udadtil

Pressemeddelelser Fondsansøgninger Kommunen, Sponsorer

i samarbejde med Pr. Gruppen

i samarbejde med Formanden.

i samarbejde med Booking

i samarbejde med Vedligehold

Næstformand: Tommy

Supplerer formanden

Kasserer: Ole

Regnskab og budget Fakturere sejladser Betaler regninger Forsikringer

Indkøb Medlemskartotek

Sekretær:

Søren

Indkalde til møder
Referater
Udsende meddelelser til medlemmer mm.

Tommy

Søfartsstyrelsen sejlads Sikkerhed skib og remissen Instruktion af besætningen

Skipper:

Booking:

Tørnelister

Salg af sejladser Tørnelister

i samarbejde med Booking

ikke endelig svar
i samarbejde med kasserer i samarbejde med Skipper

Vedligehold af skib: Søren

(Henning)

Vedligeholdelseslister og arbejdslister
Indkøb i samarbejde med Kasserer Indkøb og læsning af kul til sejladser
Flytning af skib for opfyring

Vedligehold af maskine: Erik

Søfartsstyrelsen syn af skib
Vedligeholdelseslister og arbejdslister
Indkøb i samarbejde med Kasserer

Vandbehandling.

Nye medlemmer: Sigurd

Information til nye medlemmer Fremvisning af skib og værksted

Kabys: Lise

i samarbejde med Kasserer og Pr. udvalg

Indkøb til sejlads
Tørnelister i samarbejde med Booking

Projekt kedel: Stig

Pr. Udvalg:

Styrer og koordinerer kedelprojektet

Peter

Hjemmesiden
Salgsmateriale
Skilte på havnen mv.
Profiltøj i samarbejde med Bestyrelsen

Festudvalg: Lise

Skovture Julefrokoster Sommerfester Andre sociale tiltag

Ad 2:

Generalforsamlingen, som blev afholdt d. 14 juni 2021, var 2020 generalforsamlingen. Pga. corona situationen, har 2020 generalforsamlingen jo været udsat. Der vil blive afholdt en generalforsamling i slutningen af 2021, som så bliver 2021 generalforsamlingen. Med lidt lykke og held, kan vi så i 2022 afholde generalforsamlingen til normal tid!

Det blev påpeget, at der skete procedurefejl ved den afholdte generalforsamling, idet bestyrelsessuppleanterne ikke blev valgt ved et særskildt valg, men sammen med valg til bestyrelsen.

Ad 3:

En del emner blev diskuteret under dette pkt., men som sædvane kan der ikke træffes nogen beslutning under pkt. eventuelt.

Referent Søren


Du kan også læse om ...

Hjemturen nærmer sig

Hjemturen nærmer sig
{"email":"Email address invalid","url":"Website address invalid","required":"Required field missing"}