Velkommen til Veterandampskibet  

Alle S/S Bjørn sejladser er aflyst for 2021, da skibet skal have ny kedel. Men ...

Skibet er åbent for besøgende hver tirsdag og torsdag kl. 9-12 på Værftspladsen ved Kulturværftet, 3000 Helsingør.

Seneste nyheder

Toilettet er nu færdigrenoveret. Der mangler bare vand, så træk og slip og håndvask kan fungere. Køleskabet er bragt på plads og ...

Vi har bestræbt os på at sætte alt det i forgrunden, som vore sejlende gæster og andre interesserede mest sandsynligt søger efter. ...

Bjørnebanden er meget taknemmelige for den velvillighed og generøsitet vore sponsorer har vist os, i vore bestræbelser på at få financieret en ...

I slutningen af marts faldt de sidste bevillinger fra de ansøgte fonde på plads. Bestyrelsen tog til Ålborg for at forhandle kontrakten ...

Veteranskibet S/S Bjørn har i mange år haft dampen oppe som trofast isbryder og bugserbåd.

Skibet repræsenterer en ca. 100-årig epoke i dansk skibsfarts- og værftshistorie, nemlig tiden mellem sejlskibene og de moderne motorskibe.

S/S Bjørn blev bygget i 1908 og leveret til Randers havnevæsen 1909, hvor den tjente som bugserbåd og isbryder. Den var i funktion indtil 1981, hvor Foreningen til Gamle Skibes Bevarelse, Dansk Veteranskibsklub, overtog S/S Bjørn for 72 kroner, én krone for hvert aktivt år, under forudsætning af, at skibet blev restaureret.

Foreningen havde da 2 skibe: S/S Skelskør og S/S Bjørn. Bjørn blev i 1998 erklæret for et særligt bevaringsværdigt skib af Skibsbevaringsfonden, og i 2001 udskiltes Dansk Veteranskibsklub  S/S Bjørn fra den oprindelige forening som en selvstændig forening med egen økonomi.

Restaureringen, for at bringe den tidligere isbryder og slæbebåd tilbage til sin oprindelse som kulfyret dampskib, er blevet foretaget igennem snart tre årtier af "Bjørnebanden". Den  består af flere generationer af tidligere søfolk og værftsarbejdere, smede, skibsbyggere, riggere, skibsingeniører, 

maskinmestre med flere. Fællesnævneren er en erfaring med søfart eller skibsproduktion på et tidspunkt i arbejdslivet.

At finde tilbage til skibets oprindelige udrustning, at genskabe skrog, maskine, kedel og aptering så tæt på dets oprindelse har krævet håndværksmæssige færdigheder, som der ikke har været brug for længe. Renoveringen af Bjørn har gjort sådanne færdigheder nødvendige igen, og dermed har folkene bag Bjørn gjort restaureringen til levende industrihistorie.

Bjørn i billeder

Bjørn i video

Veteranskibet S/S Bjørn

Kajplads Kulturværftet
3000 Helsingør

VÆRKSTED Grønnehavevej 28, Lokalbanens remise

Formand: Børge Østergaard
EMAIL: formand@ss-bjoern.dk
Tel: 93 90 00 25
CVR: 26877067