Dagbog efter 2008

Tur til Esplanaden 2014 uge 23

Grundlovsdag var vi sejlet til København for at sige tak til vore sponsorer. Desværre kom der i sidste øjeblik afbud fra Hempel, Skibsbevaringsfonden og Lemvig-Müller Fonden, men til gengæld mødte man talrigt op fra Lauritzen-Fonden og fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål. Også en “gammel” sponsor Tove Hyllested, der i 2003 var ansat i Frederiksberg Kommune og dengang formidlede os vort nu rødmalede og uerstattelige lønningsprofil, var til stede, og så hvor “hendes profiler” var endt. Der blev holdt takketale, klappet og kabyssen diskede op med pindemadder, små pølser og et glas Vin. Kaptajnen ringede med maskintelegrafen og maskinen satte igang og førte os en fin tur rundt om TreKroner. Der var børn, unge og midaldrende med, og alle gav udtryk for beundring for det flotte restaureringsarbejde og den spændende oplevelse, det var at se den store dampmaskine arbejde.

Lene Kjær havde kamera med sig og lavede et flot album fra turen.

fotolars-12w24-3-small.jpg

Bjørn deltog i Randersugen

Midt i August 2012 deltog ss-Bjørn i Randersugen. Sejlede til og fra Randers for egen maskine og alt fungerede fejlfrit. Godt arbejde af de gamle håndværkere i Bjørnebanden ! Se Jan Boserups film.
Børge Østergaard havde kamera med sig og lavede et flot album ´fra turen.

Sejltilladelsen er i hus!

Fra skrot til skønhed:

Et historisk øjeblik: Godkendelse og sejltilladelse. Efter ca. 31 års restaurering skulle Bjørn sejle for egen maskinkraft. Forud var der gået ca. 3 år med løbende inspektioner fra Søfartsstyrelsen, test af udstyr og godkendelse af skib og besætning (check af certifikater, sundhedsbevis og sikkerhedsuddannelse). Herudover udarbejdelse af en ”SMS manual”, der beskriver hvordan vi vil drive skibet og sikre lovlig, fornuftig drift og planlagt vedligehold af Bjørn, samt opfylde kravene til en dokumentation af det vi går og laver.
Uden en ss-bjoern-johannessen.jpgauditeret og godkendt manual, kan vi ikke få en sejltilladelse.

Midt i juni 2012 fik vi så af Søfartsstyrelsen tilladelse til for første gang efter de mange års arbejde, at sejle til Helsingborg for egen maskine, og i tørdok få renset og malet bunden, samt at få foretaget et bundsyn.

I midten af Juni 2012 gik ss-Bjørn til Helsingborg for egen kraft. Og med fuldbefarne medlemmer af Bjørnebanden på broen og i maskinen. Bjørn er lille, men sej. Regn og blæst forstyrrede ikke rejsen. Se Lars Johannessens billede til højre og flere her .
Så snart noget sker i byen er Dagbladet og FotoLars på pletten. Det er vi glade for.

Hjemturen blev begivenhedsrig. Midt i indsejlingen til Helsingør Havn var der et rør i hovedmaskinens kondensator, der knækkede, og kedlen blev fyldt med saltvand. Det var uheldigt, men vi kom til kaj uden yderligere overraskelser. Efter de sidste syn og audits modtog vi d. 06-08-2012 sejltilladelsen for S/S Bjørn, og et nyt liv for det gamle skib begyndte. Jomfrurejsen (for den tredie alder) skal gå til Randers, hvor hun tjente igennem mange år som slæbebåd og isbryder på Randers Fjord.

Et historisk kig i Ole Riggers avisudklip om vores skib. Billederne ligger på Yahoo Flickr. Klik på et billede, derefter på ‘actions’, ‘View all sizes’ og ‘large 2048′. Du kan skrive kommentarer til hvert foto. Tilbage til Flickr’s førsteside med ‘venstrepil’. Billederne kan også fås i original kvalitet fra webmaster@ss-bjoern.dk.

Film og fotos fra Bjørns eksamensdag 2012 juni 01. Dagen blev også markeret med besøg fra Aarhus Marineforening – og med øl og smørrebrød i forlukaf’et. (Når du afspiller et filmklip kan du se det i fuld skærmstørrelse ved at klikke længst nede til højre i filmvinduet)

Her kan du se flere videoer fra eksamensdagen.

Biblioteket på Kulturværftet

har indtil 7 Juni en storartet udstilling om S/S Bjørn og restaureringsaktiviteterne.

Torsdag 2012 apr 12 fik vi vores redningsflåder op…

IMG_6347.jpg IMG_6407.jpg  IMG_6412.jpg
Projektet går fremad dag for dag. Brandmeldeanlæg, lanterner og radar er ved at blive tilsluttet nu i uge 16 og i de nærmeste uger bliver det øvrige redningsudstyr installeret. Så kan vi sidst i Maj indkalde Søfartsstyrelsen til de sidste tests og syn inden ss-Bjørn skal i dok i Helsingborg.
Carl Henning har lagt fotos på sin Picasa webside

Artikel om S/S Bjørn i Helsingør Dagblad, marts 2010
Fotos og jubilæum Bjørn 100 år.

Restaurering af skibet

Kulturnat i Helsingør, 30 Sep 2011

Allerede Torsdag d. 22 Sep vil skibet blive forhalet fra nordøstmolen til Kongekajen. Under Kulturnatten d 30 vil besøgende så kunne gå ombord. Der vil være damp på kedlen, fløjten vil kunde høres og div. hjælpemaskineri blive demonstreret.
På agterdækket vil gruppen “Svingkontra” – forstærket med medlemmer af s/s Bjørns besætning – underholde gæster og alle musikelskere .

S/S Bjørn ligger nu (2011 uge 20) ved NØ molen

Så ligger “S/S Bjørn” fortøjet ved NØ-molen i Helsingør Færgehavn efter en rolig forhaling fra vores tidligere plads ved “Kulturværftet”. Vi er fortøjet inden for entreprenøren AARSLEF A/S afspærrede område, men med god adgangsvej og dejlig udsigt over mod Helsingørs smukke havnefront. Vores container fik vi med (det var dog ikke helt gratis), og der er el og vand ved kajen, hvilket giver gode betingelse for restaureringsarbejdet. Der er stor aktivitet, og der arbejdes frem mod først kørsel med hovedmaskinen og test af hjælpemaskineri i uge 24, og dernæst mod krængningsprøve, for bestemmelse af skibets stabilitetsforhold, under inspektion af Søfartsstyrelsen. Vi sigter mod en afholdelse af krængningsprøven i uge 26. Ankerkæden er nu om bord og i denne uge, nr 21 tager vi, med hjælp fra havnevæsenet, ankeret ombord.

Flyttetid _ Torsdag d 28 Apr 2011

flyttede

s/s Bjørn

ud på Nordøstmolen ved siden af hjemmeværnskutteren.

Det er fordi kajen udfor Allegade skal klargøres til at modtage sommerens krydstogtskibe på behørig vis. Medens entreprenørfirmaet Per Aarsleff udfører dette arbejdet er vi nødt til at flytte for ikke at ligge i vejen. Vi har derfor fået anvist den midlertidige plads på Nordøstmolen. Aarsleff står for flytningen. Du er velkommen til at komme at se på operationen.

Søndag d 10 Okt 2010

oprandt den længe ventede åbning af Helsingørs Kulturværft, og selvfølgelig var s/s Bjørn
med. For første gang i 29 år var der damp på kedlen, og dampfløjten havde fået sin stemme igen. Der var stort besøg mellem kl. 10.00 og kl. 22.00 af vore sponsorer og interesserede gæster. Det blev til 1742 ialt.

Alle i “Bjørnebanden” havde travlt og fuldt op at gøre med at vise rundt og fortælle om “Bjørns” lange og spændende restaureringshistorie.

Folk strømmede til ankerspillet, der nu kørte rundt, og under dæk stod folk og varmede sig på fyrpladsen, hvor maskinmesteren startede fødevandspumpen og satte vand fra agterpeaken på kedlen. Redningsbåden, der var med i den store donation til “s/s Bjørn” i 2007 fra A. P. Møller og Chastine Mc-Kinney Møller´s Fond til almene Formål, var nu på plads og ved siden af landgangen stod vores fine Arbejdsjolle, som er skænket af Lauritzen Fonden.

S/S Bjørn’s deltagelse i indvielsen af Kulturværftet 10 Okt 2010

Rundvisning hver hele time. Første kl 11 og sidste kl 20. Hver rundvisning startes med at der fløjtes med skibets dampfløjte. Der vil også være tre specialdemonstrationer:

kl 12.00

Ankerspillet

kl 15.00

Styremaskine

kl 18.00

Capstan

Kl 1830 – 2000 spiller Swing Kontra Kvintet. Der vil være salg af øl, vand og pølser på kajen hele dagen. Skibet vil være overdækket med solsejl og sidesejl ud mod vandet.


Messeprogram f 4 Okt 2010

kl 13.00 Pensionistmesse 2010 åbnes v/ Henrik Møller, formand for kommunens social- og sundhedsudvalg
kl 13.10 Praktiske oplysninger v/ Hanne Andersen, frivillighedskoordinator
I pauserne Underholdning v/ hyggepianist Kenneth Lauritzen
kl 13-17 Udstilling med arbejdende stande, salgsboder mm.
kl 14 Underholdning af det lokale orkester Anemonemand
kl 15, ca Udlodning af gevinster v/ Erling Kaaberbøl
kl 15.45 Underholdning af Sømandsorkestret
16.40 ca Udlodning af gevinster v/ Erling Kaaberbøl